Polityka prywatności

Polityka prywatności

Spis treści

 • § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników przez stronę internetową znajdującą się pod domeną www.psychologdzieci.online (dalej zwaną Serwis) przez firmę Up Smart Management Supeł Dariusz. Zawiera również informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików Cookies i narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Dariusz Supeł, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Up Smart Management Supeł Dariusz i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Strażacka 10 51-180 Wrocław, NIP: 883-134-26-29, REGON: 020110782 (zwaną dalej „Administratorem”).
 3. Dane osobowe zbierane przez Up Smart Management Supeł Dariusz za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 4. Serwis psychologdzieci.online informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie Newslettera.
 5. Serwis psychologdzieci.online dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach Serwisu oraz w tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.

 

 • § 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANA DANYCH OSOBOWYCH
 1. W Serwisie psychologdzieci.online dane osobowe zbierane są w następujących przypadkach:
 2. 1) w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Serwisu związanej z rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)
 3. 2) w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 4. a) w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania z Serwisu.
 5. 3) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. a) w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.
 • § 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO.
 2. Administrator przekazuje dane wyłączeni wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:
 4. a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
 5. b) przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie Serwisu),
 6. c) podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Serwisie
 7. d) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.
 • § 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie:
 2. a) niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów i Usług, w tym roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.

 

 • § 5 PROFILOWANIE
 1. Serwis psychologdzieci.online może korzystać z funkcji profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.
 2. Funkcja ta pozwoli Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwoli również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

 • § 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 1. 1) Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg uprawnień, takich jak:
 2. a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,
 3. b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
 4. c) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,
 5. d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna art. 21 RODO
 6. i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Serwis psychologdzieci.online przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
 7. e) Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapominanym” – podstawa prawna art. 17 RODO
 8. f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,
 9. g) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,
 10. h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 • § 7 PLIKI COOKIES
 1. 1) Serwis psychologdzieci.online używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. 2) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Serwisie, a w szczególności do:
 3. a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 4. b) rozpoznania urządzenia Klienta Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 5. c) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;
 6. d) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;
 7. e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 8. f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 9. 3) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w Serwisie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
 10. a) utrzymania sesji Klienta Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 11.  
 12. b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 13. c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 14. 4) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
 15. a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 16. b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 17. 5) Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:
 18. a) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google AdWords, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console) Więcej informacji https://support.google.com/google-ads/answer/2407785;
 19. b) Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
 20. 6) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 21. 7) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 22. 8) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 23.  
 • § 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres: [email protected]
 4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 1.04.20 r.